Hiển thị tất cả 10 kết quả

Giấy bìa carton

Giấy bìa carton 1200x2400mm

Giấy bìa carton

Giấy bìa carton 3 lớp

Mới

Giấy bìa carton

Giấy bìa carton 5 lớp

Giấy bìa carton

Giấy bìa Carton 7 lớp

Giấy carton cuộn

Giấy cuộn 2 lớp khổ 1.2m

Giấy carton cuộn

Giấy cuộn 2 lớp khổ 1.3m

Giấy carton cuộn

Giấy cuộn 2 lớp khổ 1.4m

Giấy carton cuộn

Giấy cuộn 2 lớp khổ 1.5m

Nẹp góc giấy

Thanh nẹp giấy carton