Hiển thị tất cả 6 kết quả

Giấy bìa carton 3-5-7 lớp, giấy cuộn carton các loại:
Giấy cuộn carton 2 lớp (Sóng B, C, E)
Giấy bìa carton 3 lớp.
Giấy bìa carton 5 lớp.
Giấy bìa carton 7 lớp.
Chúng tôi cung cấp giấy bìa carton, giấy cuộn carton kích thước yêu cầu:

Giấy bìa carton

Giấy bìa carton 1200x1500mm

10 

Giấy bìa carton

Giấy bìa carton 1200x2400mm

10 

Giấy bìa carton

Giấy bìa carton 3 lớp

10 
Mới

Giấy bìa carton

Giấy bìa carton 5 lớp

10 

Giấy bìa carton

Giấy bìa Carton 7 lớp

10 
10