Hiển thị tất cả 6 kết quả

Túi khí chèn hàng. Giải pháp lấp đầy khoảng trống hiệu quả
– Túi khí chèn hàng trong thùng container
– Túi khí chèn hàng thùng gỗ
Túi khí chèn hàng được sử dụng nhiều nhất trong xuất khẩu:

Túi khí chèn hàng

Túi khí chèn hàng 1000x1200mm

10 

Túi khí chèn hàng

Túi khí chèn hàng 1000x1800mm

10 

Túi khí chèn hàng

Túi khí chèn hàng 1000x2000mm

10 

Túi khí chèn hàng

Túi khí chèn hàng 1000x2200mm

10 

Túi khí chèn hàng

Túi khí chèn hàng 500x1000mm

10 

Túi khí chèn hàng

Túi khí chèn hàng 800×1200

10