Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thanh nẹp góc giấy V30x30x3mm, V40x40x4mm, V50x50x5mm.
Công dụng:
Thanh nẹp góc giấy cạnh bảo vệ sản phẩm
Thanh nẹp góc giấy Pallet chống xô đổ hàng hoá
Thanh nẹp góc giấy sản phẩm trong quá trình bốc xếp, vận chuyển

Nẹp góc giấy

Thanh nẹp giấy

10 

Nẹp góc giấy

Thanh nẹp giấy carton

10 

Nẹp góc giấy

Thanh nẹp góc giấy

10 
10 

Nẹp góc giấy

Thanh nẹp góc Pallet

10 

Nẹp góc giấy

Thanh nẹp V góc giấy

10