Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Trang web truy cập: https://www.vattudonggoi.com

 1. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các cách sau:

Thông tin cung cấp tự nguyện: Khi bạn đăng ký tài khoản hoặc điền vào biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, email địa chỉ, số điện thoại, vv

Thông tin tự động thu thập: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về bạn tương tác với trang web của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm IP địa chỉ, loại trình duyệt, thời gian truy cập và các trang bạn truy cập.

 2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục tiêu sau:

Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.

Gửi thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của chúng tôi.

Tùy chỉnh nội dung và quảng cáo dựa trên quan điểm của bạn.

Phản hồi và hỗ trợ khách hàng.

 3. Chúng tôi không Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Với các đối tác hoặc bên thứ ba, chúng tôi hợp lý để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Khi luật pháp yêu cầu hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc người dùng khác.

 4. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và phát triển các biện pháp an ninh hợp lý để ngăn chặn quyền truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn.

 5. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích cụ thể.

 6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận những thay đổi này.

 7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Email: pakitech.production@gmail.com

Địa chỉ: Công ty TNHH Bao bì Paki-Tech

Số điện thoại: 0333 28 1368 / 0911 884 113 (zalo)

Địa chỉ: 335 đường 72, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Website: https://vattudonggoi.com htttps://inbaobituigiay.com.vn

Nẹp góc giấy, Giấy cuộn 2 lớp khổ 1.2m, Giấy bìa tấm 3-5-7 lớp, Dây đai nhựa, Màng PE

Xêm thêm : Giấy cuộn 2 lớp, Trang cửa hàng, Trang giỏ hàng, Trang giới thiệu, Trang tài khoản, Trang thanh toán. Trở về trang chủ.